Türk öğün, çalış, güven. imza
atatürk
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ortamında yapılan işkazası bildirimlerinde esas alınacak tarih-18/11/2019

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ortamında yapılan işkazası bildirimlerinde esas alınacak tarih-18/11/2019

 
 

 SGK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığınca; is kazası bildirimlerinin işverence KEP sistemi üzerinden yapılması durumunda; bildirimin sisteme ilk düştüğü tarihin yani KEP sisteminden bu bildirimin indirilme tarihi yerine bu bildirimin KEP ınbox'una düşme tarihinin esas alınması gerektiği yönünde görüş verilmiştir.