Türk öğün, çalış, güven. imza
atatürk
GSS Prim Tutarı

GSS Prim Tutarı

 
 
  GSS PRİM TUTARLARI              
GELİR SEVİYESİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR ARALIĞI ASGARİ GELİR AZAMİ GELİR ÖDENECEK PRİMİN HESAPLANMASI ASGARİ ÜCRET PRİM ORANI ÖDENECEK PRİM TUTARI ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ
G0 GELİR TESTİ ASGARİ ÜCRETİN 1/3 ÜNE KADAR 0 852,8 (CARİ AÜ/ 3) x 12 / 100 2.558,40 TL 3,00% 76,75 DEVLET
G1 GELİR TESTİ ASGARİ ÜCRETİN 1/3 ÜNDEN FAZLA OLANLAR 852,8 2558,4 (CARİ AÜ/ 3) x 12 / 100 2.558,40 TL 3,00% 76,75 SİGORTALI
60-d Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler     (CARİ AÜ x 2) x 12 / 100 2.558,40 TL 12,00% 614,02 SİGORTALI
60/7 Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler      (CARİ AÜ/ 3) x 12 / 100 2.558,40 TL 12,00% 102,34 SİGORTALI
60/8 avukatlık stajı yapanlardan bakmakla yükümlü kişi konumunda olmayanlar     (CARİ AÜ) x 6 / 100 2.558,40 TL 6,00% 153,50 BAROLAR BİRLİĞİ