Türk öğün, çalış, güven. imza
atatürk
.... Belediyesinde görev yapmakta olan bir memur personele kefil olmam ve kişinin borcunu ödememesinden dolayı...

.... Belediyesinde görev yapmakta olan bir memur personele kefil olmam ve kişinin borcunu ödememesinden dolayı...

 
 

Soru: .... Belediyesinde görev yapmakta olan bir memur personele kefil olmam ve kişinin borcunu ödemesinden dolayı alacaklı tarafından kendisine ve tarafıma icra takibi işlemi başlatılmıştır. Alacaklı Vekili tarafından İcra takibinde Kurumda sırada bekleyen icra takiplerinin bulunmasından dolayı alacaklı vekilince alacağına esas tarafıma da mütessilen kefillikten dolayı icra takibi işlemi nerdeyse 2 yıl süresince devam etmekteyken asıl borçlunun vefat etmesinden dolayı eşi tarafından Kurumdan maaş ve ikramiye talebinde bir çok yere borçlu ve icra takip dosyalarının bulunduğunun .... Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü Maaş Tahakkuk Servisince ifade edilmesinden dolayı eşi tarafından Adli Mercilerde eşinin borçlarına ilişkin reddi miras davası açılmasına yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla vefat eden kişinin dava konusu icra takibine esas tarafımın mütessilen kefilliğinde vefat eden kişinin eşine karşı dava açılması mı yoksa Emekli Sandığınca ölen memur personele yapılacak maaş ve emekli ikramiyesi ödemesi reddi miras davası esas alınarak mı yapılır yoksa UYAP tüm icra dosyaları kapamaları yapıldıktan sonra mı emekli ikramiyesi ödemesi yapılır konularında bilgilerinizi arz ederim.

Cevap:

Sayın Kenan K...,

Mevcut sorunuz değerlendirildiğinde 3 hususta bilgi istenildiği görülmüştür.

1-Vefat eden kişinin dava konusu icra takibine esas tarafımın müteselsilen kefilliğinde vefat eden kişinin eşine karşı dava açılmalı mıdır?

Bu konu Kurumumuz mevzuatı dışında kaldığı için bir avukat ile görüşmeniz uygun olacaktır. Reddi miras yapan hak sahipleri için aylık/gelir/ödemelerden kesinti yapılması için bu kişilerin rıza/muvafakatlerinin alınması gerekmektedir

2-Emekli Sandığınca ölen memur personele yapılacak maaş ve emekli ikramiyesi ödemesi reddi miras davası esas alınarak mı yapılır?

 Reddi miras yapılması hak sahiplerine emekli aylığı ya da ikramiye ödenmesine engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, hak sahiplerine bağlanacak aylık/gelir/ödemelerde reddi miras davaları esas alınmamaktadır.

3-UYAP tüm icra dosyaları kapamaları yapıldıktan sonra mı emekli ikramiyesi ödemesi yapılır

Burada ikramiye ödemesinin kişinin ölümünden önce mi yoksa sonra mı ödendiği yani ikramiyenin borçlu vefat edene mi yoksa hak sahiplerine mi ait olduğu önemlidir. Eğer ikramiye ölen borçluya aitse tereke kapsamında değerlendirileceğinden UYAP icra borçlarına mahsup edilebilecekken, ikramiyenin kişinin ölümünden sonra ödenmesi yani hak sahiplerine ait olması hâlinde bu kişilerin rızası/muvafakati olmadıkça Uyap icra ödemelerine mahsup edilemez.

Soru Sorun