Türk öğün, çalış, güven. imza
atatürk
Engellilik İndirim Tutarları

Engellilik İndirim Tutarları

 
 
ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI
(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 1200 1000 900 900 880 800 800
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 650 530 470 460 440 400 400
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 290 240 210 210 200 190 190