Türk öğün, çalış, güven. imza
atatürk
Hakkımızda

Hakkımızda

 
 

Derneğimiz 04.11.1971 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişleri Yardımlaşma Derneği olarak kuruldu. Sırasıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Sigorta Müfettişler Derneği, Sigorta Müfettişler Derneği isimlerini aldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumlarının birleşmesiyle beraber 2007 yılında derneğimiz, Müfettişlerin tamamını kapsaması ve temsili amacıyla, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği ismini alarak yeniden yapılanmaya gitmiştir.

Derneğimiz üyelerin, sosyal, kültürel, hukuki, ekonomik ve mesleki yönlerden hak ve yararlarını korumak , ülkenin sosyal politika ve istihdam alanında bilgi , tecrübe birikimine ve bu alanda yürütülen politikaların geliştirilmesine ve yenilenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.